Політика конфіденційностіian

Дякуємо Вам за те, що Ви обрали SuperMemo. Ласкаво просимо Вас ознайомитися із
нашою Політикою конфіденційності. Вона регулює питання, пов’язані із тим, як ми
(далі: SuperMemo, ми, нам) оброблюємо особисту інформацію Користувачів Сервісу
SuperMemo.com (далі: Сервіс). Оброблюючи особисті дані Користувачів, ми дотримуємося
директив, визначених законодавством Європейського Союзу і юридичними нормами
Республіки Польща.

1. Найважливіша інформація стосовно особистих даних

Ми опрацьовуємо будь-яку особисту інформацію, якою з нами поділилися, для того щоб
надавати послуги у нашому Сервісі та для рекламних цілей лише в тому обсязі й для тих
цілей, на які погодився Користувач. Не маючи згоди Користувача на будь-яку спеціальну
діяльність, ми не зможемо виконувати ці дії. Особисті дані Користувача опрацьовуються
протягом існування реєстраційного запису (Акаунта) Користувача в Сервісі.

2. Адміністратор особистих даних

Адміністратором особистих даних або стороною, яка відповідає за безпеку особистих даних
Користувача, серед інших є: SuperMemo World sp. z o.o., із зареєстрованим офісом у
Познані, 60-598, Польща, ul. Wesoła 3, внесений до Реєстру підприємців, який
підтримується Районним судом, Познань, Нове Місто та Вільда у Познані, 8-ме Економічне
відділення Національного судового реєстру за номером KRS 0000027598, Ідентифікаційний
податковий номер (NIP): PL7822216681, ідентифікатор компанії (REGON): 634210318,
акціонерний капітал: 70 000,00 злотих.

3. Захист особистих даних Користувача

Політика конфіденційності особистої інформації діє у SuperMemo та підтримується тими,
хто належним чином уповноважений Адміністратором даних. Лише ті особи, які належним
чином уповноважені Адміністратором даних, мають доступ до особистих даних
Користувача. Політика конфіденційності особистих даних деталізує правила захисту та
нагляду за обробкою особистих даних.

Прагнучи захистити особисті дані Користувача, ми впровадили технічні й організаційні
заходи, які гарантують захист оброблюваної інформації у відповідності до вимог, указаних у
законодавстві Європейського Союзу і юридичних нормах Республіки Польща.

4. Мета і сфера збирання особистих даних

У даній Політиці конфіденційності термін “особисті дані” означає інформацію або
фрагменти інформації, які можуть бути використані для ідентифікації Користувача.

Особисті дані Користувача необхідні для забезпечення надання послуг в Сервісі, зокрема
для створення Акаунта Користувача. Задля цього ми отримуємо особисті дані Користувачів
таких категорій: адресу електронної пошти або номер телефону, ім’я і прізвище, адресу,
геолокаційні дані, інформацію про пристрій і програмне забезпечення, що застосовується
для користування Сервісом, дані про історію та характеристики послуг Сервісу, що
використовувалися.

Альтернативно, Користувач може зареєструватися на Веб-сайті за допомогою облікового запису Facebook, Apple або Google.

5. Інформація, яку збирають авто

IT-системи, які використовуються SuperMemo, автоматично збирають дані реєстрації,
пов’язані з пристроєм, який Користувач застосовує для доступу до Сервісу. Ця інформація
збирається з метою документації послуг і статистичних даних і включає: тип пристрою,
операційної системи, веб-браузера, розширення екрану, глибину кольору, IP-адресу,
провайдера інтернет-послуг, а також адресу точки входу до SuperMemo.com. Інформація
використовується для оптимізації Сервісу й надання послуг.

a. Кукі-файли (Cookies)

Сервіс використовує так звані кукі-файли (далі: Cookies). Вони являють собою невеликі
текстові файли, розміщені на пристроях Користувачів (наприклад комп’ютерах) через веббраузери. Такі файли дозволяють зберігати певну інформацію на пристроях Користувача з
тим, щоб доступ до неї був у Сервісу, який їх створив. Cookies зазвичай містять ім’я
Сервісу, з якого походять, а також час їхнього зберігання на кінцевому пристрої, унікальний
номер та іншу інформацію, корисну для функціонування Сервісу. Через притаманні їм риси
виокремлюють два типи Cookies: внутрішні (ними користується Сервіс) і зовнішні (ними
користуються інші суб’єкти у співпраці із SuperMemo). Деякі Cookies застосовуються під час
користування доступом до Сервісу (так звані сеансові файли Cookies), і їх видаляють після
сеансу браузера або коли закінчується робота кінцевого пристрою. Деякі файли Cookies є
так званими постійними файлами Cookies, вони зберігаються на пристрої і залишаються
там, доки не будуть видалені.

Файли Cookies можна використовувати для того, щоб:

  • налаштовувати контент Сервісу до індивідуальних потреб Користувача й оптимізувати роботу Користувача з веб-сайтами (зокрема Cookies дозволяють впізнавати пристрій та відображати Сервіс належним чином, так щоб він якнайкраще був налаштований на індивідуальні потреби Користувача),
  • збирати статистичні дані (маючи на увазі покращення розуміння того, як Користувач працює із Сервісом),
  • надавати Користувачам рекламні оголошення, найбільш релевантні їхнім вподобанням.

Відповідно до рекомендацій Google щодо покращення списків ремаркетингу, спираючись на
файли Cookies, які використовуються, Сервіс може показувати рекламні оголошення
Користувачам, які мають доступ до Сервісу на одному пристрої, а потім шукати або
переглядати веб-сайти на іншому пристрої.

Веб-браузери зазвичай дозволяють зберігати файли Cookies на кінцевому пристрої
Користувача за замовчуванням. Проте Користувачі можуть і мають право змінювати свої
налаштування файлів Cookies у будь-який час. Для того щоб змінити налаштування файлів
Cookies, Користувачеві потрібно прочитати детальну інформацію про те, що дозоляють
робити файли Cookies і як управляти файлами Cookies, доступними в налаштуваннях веббраузерів.

У разі, якщо Користувач не бажає, щоб файли Cookies були встановлені на його пристрої,
він може заблокувати їх, змінивши конфігурацію свого веб-браузера. Інформацію щодо
того, як це зробити, можна знайти у розділі довідки веб-браузера. Блокування файлів
Cookies може призвести до неналежної роботи деяких функціональних можливостей
Сервісу.

б. Інші технології

Сервіс також користується іншими технологіями, які функціонально ідентичні або подібні до
файлів Cookies. Такі технології використовуються SuperMemo й суб’єктами, що з нами
співпрацюють, які можуть зберігати додаткову інформацію й мати доступ до інформації, що
зберігається на кінцевому пристрої Користувача (наприклад файли у буферній зоні
кінцевого пристрою Користувача, локальні області зберігання, зберігання сеансів тощо).
Наведена вище інформація щодо файлів Cookies відноситься також до інших технологій.

в. Геолокація

Інформація щодо розташування (локації) пристрою, який використовується для доступу у
Сервіс, застосовується для того, щоб надавати послуги у Сервісі належним чином, що
включає налаштування змісту й валюту транзакції. Розташування визначається на базі IPадреси, інформація надається браузером і заявою Користувача.

6. Інформація, яку збирають під час роботи з функціональними можливостями Сервісу

У межах надання послуг Сервіс може запросити доступ до функціональних можливостей
пристрою, наприклад до мікрофону або камери. Користувач може не погодитись на це,
таким чином відмовившись від доступу до повного функціоналу Сервісу.

7. Поширення особистої інформації Користувача

Адміністратор особистої інформації має право оброблювати особисту інформацію
Користувача, включаючи поширення особистої інформації серед уповноважених юридичних
осіб, виходячи із застосовного законодавства.

Якщо користування Сервісом здійснюється Користувачами через посередників, що
організовують або надають таким Користувачам доступ до Сервісу, направляють їх на
навчальні курси, що проводяться за допомогою Сервісу, надають послуги або продають
свої власні продукти, що використовують Сервіс (напр. школи, компанії, установи), особисті
дані таких Користувачів можуть бути надані таким посередникам, зокрема у вигляді
зворотної інформації про процес навчання, просування й успіхи таких Користувачів, серед
іншого й у формі графіків і звітів.

Особисті дані Користувачів , необхідні для здійснення або підтвердження платежу,
дозволяється надавати особам, що опрацьовують платежі за Сервіс. Особисті дані
Користувачів, що користуються Сервісом після покупки його послуг через посередників,
можуть бути надані таким посередникам для підтвердження покупки.

Діалогові послуги Asystent AI та MemoChat, що пропонуються на Веб-сайті, використовують зовнішні технології, які можуть використовувати введений у них зміст для навчання мовних моделей, без гарантії повного захисту даних. Під час використання діалогових послуг Користувач зобов’язується не надавати чутливі дані і приймає, що введений зміст може бути оброблений, збережений і переданий на сервери інших суб’єктів для надання послуги.

Особисті дані Користувачів можуть оброблятися автоматично, наприклад у формі
створення профілю. Опрацьовуючи інформацію в такий спосіб, ми отримуємо можливість
аналізувати результати роботи Користувачів Сервісу, створювати анонімні граф.

Компаніям, що надають автоматизовані послуги на веб-сайті, для:

обробки платежів: Przelewy24, PayPal, Worldline Financial Services (Europe) S.A.
обробки платежів та автентифікації OAuth: Google, Apple,
автентифікації OAuth та аналітики: Facebook,
реалізації діалогових послуг Asystent AI та MemoChat: OpenAI,
геолокації: MaxMind,
розсилки листів: SalesManago,
аналізу статистики: Google Analytics,
покращення стабільності та продуктивності додатку: Firebase.

8. Право на оновлення та видалення особистої інформації

Кожний Користувач має право отримати доступ до своїх особистих даних, що
опрацьовуються, зокрема право вимагати редагування й оновлення даних, якщо вони
неповні, недійсні чи не відповідають дійсності, або право видалити їх (право бути забутим).
Аби скористатися будь-яким з перелічених вище прав, Користувач має надіслати
електронний лист на адресу support@supermemo.com.

Щойно Користувач надішле запит SuperMemo на видалення його особистих даних, він не
зможе далі користуватися послугами Сервісу, і це означатиме довічне видалення його
облікового запису (Акаунта) відповідно до п. 4 § 6 Умов користування.

9. Зміни у Політиці конфіденційності

Ми зберігаємо за собою право змінювати Політику конфіденційності. Вносячи зміни до
Політики конфіденційності, ми повідомимо Користувача щодо цього чітко і належним чином
відповідно до обставин, наприклад, показавши помітне повідомлення у Сервісі або
надіславши Користувачеві електронний лист. Зміни вступають у силу після набрання ними
чинності.

10. Контактна інформація

У разі виникнення питань або сумнівів відносно Політики конфіденційності і безпеки
особистих даних Користувача, або якщо Користувач бажає оновити чи видалити особисту
інформацію, будь ласка, зв’яжіться з нами за допомогою контактної
форми www.supermemo.com/contact або надіславши лист за
адресою support@supermemo.com. У випадках, перелічених вище, ви також можете
зв’язатися з нами за цією адресою:

SuperMemo World sp. z o.o.
ul. Wesoła 3
60-598 Poznań

11. Право подати скаргу в органи влади

Через опрацювання особистих даних Користувачів Адміністратором кожний Користувач має
право подати скаргу в органи влади, що здійснюють контроль над використанням даних,
напр. президенту відділення з захисту особистих даних.

Дата набуття чинності: 20 липня 2023 р.