Czy SuperMemo udostępnia moje dane osobowe innym podmiotom?

Zgodnie z Polityką Prywatności SuperMemo dane użytkowników mogą być udostępniane innym podmiotom w uzasadnionych przypadkach. Do podmiotów takich należą m.in.: usługodawcy, osoby wykonujące zawody regulowane, organy finansowe lub sądowe i inne podmioty uprawnione, firmy realizujące zautomatyzowane usługi na rzecz serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w punkcie 7. naszej Polityki Prywatności (https://www.supermemo.com/pl/polityka-prywatnosci).