Pełne zanurzenie w słownictwie i gramatyce oferują kursy Kein Problem!. Sięgnij po repetytorium Bęzy, jeśli chcesz gruntownie przyswoić gramatykę, a słówka szlifuj z kursem Extremes Deutsch.