Jakie są środki bezpieczeństwa w SuperMemo?

Szyfrowanie danych: Wszystkie dane przesyłane między urządzeniem użytkownika a naszymi serwerami są szyfrowane za pomocą technologii SSL (Secure Sockets Layer), co zapewnia ochronę przed ich przechwytywaniem przez osoby trzecie.

Polityka prywatności i zgodność z GDPR: Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych, w tym Generalnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (GDPR). Nasza polityka prywatności wyraźnie określa, jak i dlaczego zbieramy, używamy i przechowujemy Twoje dane.

Autoryzacja i uwierzytelnianie: Zastosowaliśmy systemy autoryzacji i uwierzytelnianie użytkowników, aby chronić dostęp do konta użytkownika. Użytkownicy są zachęcani do używania silnych haseł, a także do regularnej zmiany hasła w celu zapewnienia dodatkowego poziomu ochrony.

Zabezpieczenia przeciwko atakom: Mamy wdrożone zabezpieczenia przeciwko różnym rodzajom ataków, takim jak ataki DDoS, ataki typu "brute-force" czy ataki SQL Injection.