Opisy głosek w kursach z serii Say it Better

Opisy głosek w kursach z serii Say it Better

Użytkownicy kursów angielskiej wymowy Say it Better mogą już skorzystać z dodatkowych treści!

We wstępie do kursu prezentujemy listę narządów mowy, a także ogólną charakterystykę samogłosek, dyftongów, spółgłosek i półsamogłosek. Zawarliśmy tu najważniejsze podstawowe informacje na temat artykulacji, starając się jednocześnie przedstawić je w sposób przystępny dla każdego użytkownika.

Ponadto w każdym rozdziale dodaliśmy szczegółowe opisy głosek, które składają się z trzech elementów:

  • Sposobu wymowy głoski,
  • Opisu miejsc, w jakich głoska występuje w słowach (z przykładami),
  • Typowych błędów popełnianych w jej wymowie.

Mamy nadzieję, że dzięki tym elementom nauka poprawnej angielskiej wymowy będzie jeszcze skuteczniejsza. Zachęcamy do ćwiczenia wymowy głosek krok po kroku, kierując się wskazówkami w opisach.

Nowe treści są dostępne w języku angielskim.