Nowe kursy słownictwa w SuperMemo

Nowe kursy słownictwa w SuperMemo

Nauka słownictwa jest jednym z podstawowych aspektów opanowania języka (Richards i Renandya 2002, s. 255). Typy kursów, które użytkownicy SuperMemo wybierają lub sami tworzą, wskazują również, że słownictwo cieszy się dużym zainteresowaniem wśród osób uczących się języków obcych.

Leksykon dowolnego języka można podzielić na słowa, które stanowią doskonałe, małe porcje wiedzy – na tak zbudowanym materiale metoda SuperMemo oparta na powtórkach interwałowych (spaced repetition) działa najlepiej. To jeden z powodów, dla których tak bardzo lubimy tworzyć kursy słownictwa – wiemy, że SuperMemo zapewnia użytkownikom idealne środowisko do rozwijania kompetencji leksykalnej. Na platformie SuperMemo od dawna posiadamy w ofercie serię „Extreme”, która obejmuje słowniki do nauki 4 głównych języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i francuskiego.

Każdy język z serii „Extreme” zawiera 25 000 słów-znaczeń, podzielonych na 4 części i 6 poziomów zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Słownictwo uszeregowane jest od najprostszych, najczęściej używanych znaczeń do tych bardzo rzadkich, które nawet rodzimi użytkownicy języka mogą uznać za wymagające lub interesujące. Każde hasło zawiera:

 • słowo-klucz i jego definicję w języku docelowym, nagrane przez native speakerów,
 • jeden lub dwa przykłady użycia,
 • część mowy,
 • kolokacje lub synonimy (o ile istnieją).

Wszystkie te elementy są niezbędne, aby kurs słownictwa dobrze spełniał swoją edukacyjną rolę. W zależności od języka i poziomu, kursy „Extreme” są wzbogacone o:

 • zdjęcia,
 • dodatkowe nagrania i tłumaczenia na angielski, polski, chiński mandaryński (uproszczony), niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski i francuski.

Seria jest wciąż rozwijana. Nieustannie pracujemy nad nowymi funkcjami i aktualizacjami, których celem jest uczynienie pracy z kursem jeszcze efektywniejszą.

Użytkownicy SuperMemo często pytają nas o kursy słownictwa do innych języków. Od dawna zastanawialiśmy się nie tylko nad tym, jak optymalnie dodać nowe języki do serii, ale też, jak najlepiej wyposażyć je w tłumaczenia na wiele języków, aby były przydatne dla szerszego grona użytkowników na całym świecie. Oczywiście tworzenie kursów leksykalnych spełniających takie założenia to projekt, który wymaga wielu miesięcy wytężonej pracy licznego zespołu leksykografów. Dzięki dotychczasowym doświadczeniom zdawaliśmy sobie sprawę, że najszybsze efekty osiągniemy współpracując ze specjalistami, którzy mają już bogaty materiał słownikowy.

Tak się składa, że SuperMemo jest spółką należącą do Grupy PWN, wiodącego wydawcy słowników i usług automatycznego tłumaczenia. Jesteśmy też aktywnym członkiem międzynarodowej społeczności wydawniczej z umowami licencyjnymi łączącymi nas ze światowymi liderami w branży. W związku z tym inspiracji szukaliśmy dosłownie wszędzie. Zbadaliśmy temat dokładnie i poświęciliśmy niezliczone godziny na omówienie naszych potrzeb z najlepszymi twórcami słowników; eksperymentowaliśmy z automatycznym tłumaczeniem i próbowaliśmy scalić informacje leksykalne z różnych źródeł. Mimo to nie byliśmy zadowoleni z wyniku.

Jak możecie sobie wyobrazić, znalezienie konkretnego słownika dwujęzycznego nie jest dużym problemem, np. z języka X na Y. Bardziej skomplikowane jest znalezienie niezawodnego słownika zawierającego tłumaczenia na wiele języków. Jeszcze trudniej jest znaleźć dobrego dostawcę słownika z homogenicznym zestawem języków źródłowych i docelowych. Przez „homogeniczny” rozumiemy to, że można wybrać dowolne dwa języki, powiedzmy X i Y, z większej bazy danych i zbudować słownik języka Y wyposażony w tłumaczenia dla użytkowników języka X, który będzie wyglądał podobnie do słownika języka Z dla użytkowników języka X lub X dla użytkowników Z. To praktycznie niemożliwe, aby takie słowniki były wyposażone we wszystkie informacje leksykalne niezbędne do skutecznego zapamiętywania, a jednocześnie były użyteczne w różnych kombinacjach językowych.

Cóż… Jeśli znacie historię algorytmu SuperMemo lub Olive Green English, wiecie, że mamy doświadczenie w robieniu rzeczy, których nikt wcześniej nie dokonał. Szukaliśmy dalej.

W styczniu 2020 r. poznaliśmy Ilana Kernermana, założyciela i właściciela K Dictionaries (w skrócie KD), wiodącego dostawcy wielojęzycznych danych leksykalnych. Ilan był zaintrygowany i zainspirowany naszymi wymaganiami, ale początkowo – sceptyczny. Nie poddaliśmy się jednak. Wystawiając na próbę cierpliwość zespołu KD i testując jego bogate zasoby, przez wiele tygodni omawialiśmy wspólnie, czego potrzebujemy, aby zapewnić naszym użytkownikom ogromny zestaw zupełnie nowych kursów słownictwa. W kwietniu podpisaliśmy umowę licencyjną określającą ramy długoterminowej współpracy. Poprzez połączenie dwóch różnych zbiorów leksykograficznych – jednego stworzonego ręcznie i jednego półautomatycznie – a także wiedzy i doświadczenia technicznego KD jesteśmy na najlepszej drodze do stworzenia 19 nowych kursów słownictwa, wyposażonych w przydatne dane leksykalne i podstawowe tłumaczenia na 15 języków. Dzięki temu dodamy 6 nowych języków do naszej aktualnej listy i dostarczymy zupełnie nowe treści do nauki 13 języków, które są już dostępne w naszej ofercie. W sumie nowy projekt przyniesie aż 276 możliwych kombinacji językowych!

Szacujemy, że liczba słów kluczowych w każdym kursie będzie mieścić się w przedziale 10-15 tysięcy, a liczba znaczeń osiągnie 15-25 tysięcy w zależności od języka. Z takim zasobem słownictwa można śpiewająco zdać egzamin na poziomie zaawansowanym!

Hasła będą zawierać mnóstwo informacji:

 • słowo-klucz,
 • transkrypcję fonetyczną,
 • nieregularne formy,
 • część mowy,
 • rodzaj gramatyczny i liczbę,
 • podział na znaczenia
 • kolejność według frekwencyjności i ważności,
 • definicję,
 • atrybuty znaczenia, takie jak synonimy, antonimy, rejestr i dziedzinę tematyczną,
 • przykłady użycia w zdaniach lub typowych wyrażeniach.

Dobór powyższych elementów będzie zależeć od ich dostępności i przydatności dla poszczególnych haseł i w poszczególnych językach. Będzie to prawdziwa kopalnia wiedzy!

Jako pierwszy do Waszej dyspozycji oddamy kurs słownictwa włoskiego, zawierający tłumaczenia na 14 języków. Jesteśmy w blokach startowych i szacujemy, że powinien on być gotowy już jesienią 2020 r. Jeśli uda nam się wcześniej, dowiecie się pierwsi! Kolejne języki będą publikowane stopniowo w ciągu roku. Jesteśmy podekscytowani i mamy szczerą nadzieję, że Wy też!