Všechny individuální kurzy strong>slevou 30%! Použij kód HOLIDAY.

Kursy językowe dla dzieci SuperMemo

Kurzy pro děti

Kurs językowy dla dzieci Smok Memo

Drak Memo

Drak Memo je série jazykových kurzů pro děti ve věku 4 – 6 let, přizpůsobené jejich potřebám.

Kurz je rozdělen na dvě části. Nejmladší se v nich naučí základní slovní zásobě, užívané v každodenním životě a zábavný Drak Memo je provede skrze následující animované grafy. Poté, co se děti seznámí s prezentačním materiálem, řeší dva typy krátkých interaktivních cvičení, čímž posilují slovní zásobu.

Atraktivní učení, stejně jako metoda inteligentních opakování usnadňují získávání znalostí již od útlého věku!

„Série Drak Memo“ zahrnuje kurzy pro výuku jazyků, jako je: angličtina, němčina, španělština, francouzština, italština, polština, portugalština (brazilská), ruština, japonština a čínština!

Young Learners

Kurz angličtiny pro děti ve věku 7–12 let, byl rozdělen na tři části (Start with English, Move with English a Fly with English), které odpovídají úrovni zkoušek YLE. Gramatika a lexikální problémy jsou přizpůsobeny předpokladům zkoušky.

Kurz Young Learners může být doplňkem školního vzdělávání nebo materiálů pro samoučící se angličtinu, pro dětí ve školním věku.

Každá kapitola začíná interaktivní, animovanou tabulí, představující novou slovní zásobu. Kurz se vyznačuje velkou rozmanitostí cvičení . Patří sem výběrové testy, doplňovaní mezer ve větách, oprava textu typu správně/špatně, hádanky se slovy a písmeny a shody s využitím funkce „přetáhni a pusť“.

Studenti se také při práci s kurzem učí rozeznávat gramatické chyby . Jsou uvedeny na příkladech, s pomocí transparentních diagramů a tabulek. Každá kapitola obsahuje také animovanou interaktivní tabuli s dialogy zobrazujícími použití gramatiky v komunikačním kontextu.

Kurs języka angielskiego Young Learners

Zkušenosti společnosti Super Memo s vytvářením vzdělávacích řešení sahají do konce 80. let. Jako první jsme použili inteligentní opakování ve výuce podporované počítačem. Autorský algoritmus umožňuje fixaci znalostí v nejvhodnější dobu pro jejich zapamatování, díky čemuž je naše metoda efektivní.

Tento způsob výuky, tj. s inteligentním opakováním, je vhodný pro všechny věkové kategorie – od předškoláků po seniory. Technika zapamatování funguje podobně, bez ohledu na věk, pohlaví nebo vzdělání. Pro všechny věkové kategorie bez ohledu, je tato výuka klíčem k úspěšnému zapamatování, opakování a zaznamenání informací

U produktů Super Memo pro děti je nejdůležitější formou zábava , nikoli opakování. Proto jsme vynaložili velké úsilí v to, aby naše kurzy byly plné přátelských postav, atraktivní grafiky a zábavných animací.

Metoda Super Memo, která optimalizuje proces opakování, je samozřejmě součástí kurzů, ale není to nejdůležitější prvek při práci s malými dětmi, u nichž stojí za to rozvíjet jejich přirozenou zvídavost, podporou vnitřní motivace odpovídající jejich věku a vývoji. Z tohoto důvodu doporučujeme zejména při práci s malými dětmi, nepřistupovat k našim kurzům jako “zodpovědnost” pro dítě, ale formou zábavy a aktivit, ke kterým se bude rádo vracet.

Díky originální a aktualizované metodě SuperMemo se budete učit:

  • Rychle, protože vám pomůžeme minimalizovat čas potřebný k uchování znalostí
  • Účinně, protože si zapamatujete informace, které se naučíte, a zapomenete na zapomínání
  • Jednou provždy

forgeting curve

Často kladené otázky:

Kurzy byly navrženy tak, aby se dítě mohlo učit samostatně, i když – zejména v počátečním období je pomoc dospělých vítána. Drak Memo komunikuje s dítětem během učení, navádí dítě co má dělat, aby dokončilo úkol, a signalizuje, zda je odpověď správná. Kurz je připraven tak, aby jej mohly využívat i děti, které ještě neumí číst ani psát.

Dětské kurzy Super Memo jsou navrženy tak, aby bylo učení jazyků propojeno se zábavou. Výsledkem je to, že nejmladší považují práci s kurzem za radost a pravděpodobně je nebudete muset příliš dlouho přesvědčovat. Vyplatí se také mluvit o cizích jazycích od samého začátku učení a ukázat dítěti, proč jsou tyto znalosti užitečné (cestování, sledování pohádek v jiném jazyce, poznávání nových přátel po celém světě).

Doporučujeme také zapojení se do kurzu spolu s dítětem, zejména na začátku. Dospělý může dítěti vysvětlit, jak desky fungují, jak se učit a nebo jen si s ním hrát.
Je také důležité mu objasnit, proč je opakování tolik potřebné. Není možné přinutit ty nejmladší, aby si denně opakovali, ale spíš je povzbuzovat. Většina dětí má ráda každodenní rutinu – a pokud se její součástí stane výuka jazyků, výsledek nakonec příjemně překvapí i Vás!

Kurzy Super Memo jsou připraveny optimálním způsobem – relativně malé dávky materiálu podněcují dítě, aby se pravidelně učilo. Tato metoda přináší ty nejlepší výsledky, umožňuje jim hodně si pamatovat bez námahy a únavy. Je vhodné povzbuzovat dítě, aby tuhle metodu používalo každý den, ale na krátkou dobu. Jak rychle vaše dítě absolvuje kurz, závisí na frekvenci, s jakou se budou učit.

  • Dítě, které se učí cizí jazyk, si cvičí paměť.
  • Jazykové vzdělávání rozvíjí strategie učení a je dobré pro intelektuální rozvoj nejmladších.
  • Děti se stále učí mateřský jazyk a výuka dvou jazyků současně zvyšuje jazykové podvědomí a podporuje rozvoj obou hemisfér mozku.
  • Děti se nestydí, když dělají chyby nebo se pokoušejí komunikovat, takže jazyková bariéra je ovlivňuje mnohem méně.
  • Díky učení hrou jsou děti pozitivně naladěny na jazyk, který se často stává jejich oblíbeným školním předmětem.To posiluje jejich vnitřní motivaci a zaručuje lepší výsledky v dalším učení.
  • Děti zvládají znění nového jazyka lépe, než dospělí. Jejich řečový aparát je stále flexibilní, což zvyšuje šanci naučit se přirozenou výslovnost a intonaci, což má velmi pozitivní vliv na porozumění poslechu a přízvuku.