Te zawiłe poziomy znajomości języka, czyli jak wpisywać języki do CV

Jak wpisywać języki do CV

Nawet jeśli jesteście poliglotami, ale nie wiecie, jak opisać znajomość języka w CV, Wasze talenty pozostaną dla potencjalnego przyszłego pracodawcy nieodkrytą tajemnicą. Na rynku pracy liczą się nie tylko konkretne umiejętności, ale też wiedza na temat tego, jak je sprzedać. Podpowiadamy, jak przestać być językową zagadką na rynku pracy.

Czym jest poziom znajomości języka?

Poziom znajomości języka pozwala określić Wam, jak biegle posługujecie się innym językiem niż język ojczysty. Jak go ustalić, żeby nie polegać na własnej subiektywnej opinii? Jak opisać poziom znajomości języka w CV, tak, żeby rekruter od razu wiedział, czego się po Was spodziewać? Z pomocą przychodzi Common European Framework of Reference (CEFR), czyli najpopularniejszy europejski system oceniania biegłości językowej. W Polsce system znany jest jako Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, w skrócie ESOKJ.

CEFR powstał jako efekt prac Rady Europy i opublikowano go po raz pierwszy w 2001 roku. Metodologia CEFR jest tak skonstruowana, że system jest w stanie określić Wasz poziom biegłości w dowolnym języku. Rada Europy stworzyła go, żeby integrować państwa członkowskie Unii Europejskiej pod kątem edukacyjnym i kulturowym w kwestiach związanych z nauką języków obcych. CERF powstał też z myślą o przejrzystości w procesach nauczania.

Oczywiście nie jest to jedyny sposób na klasyfikowanie językowej biegłości i zrozumiałe jej komunikowanie. Jednak w naszym kraju i naszym kręgu kulturowym Europejski System Opisu Kształcenia Językowego jest najpopularniejszy, a przez to najczytelniejszy, również dla potencjalnych pracodawców.

Poziomy znajomości języka według CEFR

Skala CERF składa się z 6 stopni oceny, od A1 do C2. Pierwsze dwa odnoszą się do podstawowych umiejętności. Posługując się angielskim lub innym językiem na poziomie B1 lub B2 możecie już mówić o językowej samodzielności, natomiast prawdziwa biegłość zaczyna się od C1.

Poniżej znajdziecie krótkie opisy poszczególnych poziomów znajomości języka według CEFR.

A1

Na tym poziomie znajomości języka (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego – dowolnego języka nowożytnego) rozumiecie i potraficie posługiwać się podstawowymi, codziennymi zwrotami, które ułatwiają zaspokajanie konkretnych potrzeb.

Znając język na poziomie A1, potraficie się przedstawić, opowiedzieć skąd pochodzicie, jesteście w stanie też dogadać się na bardzo podstawowym poziomie, pod warunkiem, że Wasz rozmówca mówi wolno i zrozumiale.

A2

Potraficie posługiwać się prostymi zdaniami. Rozumiecie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. dotyczące zakupów, rodziny, czy pracy). Potraficie też w prosty sposób opisać swoje pochodzenie, najbliższe otoczenie oraz sprawy dotyczące doraźnych potrzeb.

B1

Rozumiecie wypowiedzi dotyczące tematów często spotykanych np. w miejscu pracy, czyli jesteście w stanie podejmować rozmowy na ogólne tematy. Nie straszne Wam tak zwane small-talki. Radzicie sobie z większością sytuacji, które mogą przydać się w trakcie podróży. Nie macie problemów z tworzeniem prostych tekstów o tematyce związanej z życiem codziennym. Jesteście w stanie opisywać swoje doświadczenia, wydarzenia z Waszego życia, marzenia, nadzieje, ambicje i krótko wyjaśnić powody swoich decyzji, planów, czy też wyrazić opinie na popularne tematy.

B2

Na tym poziomie znajomości języka jesteście już w stanie zrozumieć główne idee i założenia nawet skomplikowanego tekstu na tematy konkretne i abstrakcyjne, w tym dyskusje techniczne w obszarze, który jest Waszą specjalizacją. Poziom znajomości języka B2 pozwala porozumiewać się w dosyć płynny i spontaniczny sposób z native speakerami. Powinniście też potrafić konstruować jasne i szczegółowe teksty na zróżnicowane tematy oraz wyrazić swój punkt widzenia w danej dziedzinie, przedstawiając wady i zalety różnych opcji.

C1

Potraficie zrozumieć szeroki zakres wymagających, dłuższych tekstów, rozpoznając ich ukryte znaczenie. Potraficie wypowiadać się płynnie, bez pauz poświęcanych na szukanie odpowiednich wyrażeń. Jesteście w stanie efektywnie używać języka w celach towarzyskich, akademickich i zawodowych. Potraficie tworzyć jasne, dobrze zorganizowane, szczegółowe teksty na złożone tematy, stosując poprawnie zasady ortografii i gramatyki.

C2

Potraficie z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszeliście lub przeczytaliście. Jesteście w stanie podsumować informacje z różnych źródeł ustnych i pisemnych, rekonstruując argumenty i relacje w spójnej prezentacji. Potraficie wyrażać się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie, rozróżniając subtelniejsze odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych sytuacjach.

Gdzie wpisać i jak opisać poziom znajomość języka w CV?

Kiedy jesteście już w stanie określić swój poziom znajomości angielskiego lub innego języka obcego, pora, żeby dowiedzieć się, gdzie i jak opisać go w CV.

Informację o stopniu zaawansowania w konkretnym języku warto umieścić na pierwszej stronie CV, tak, żeby nie umknęła rekruterowi lub przyszłemu pracodawcy. To niezwykle istotne, zwłaszcza jeśli znajomość konkretnego języka jest jedną z kluczowych umiejętności dla danego stanowiska.

Wpisując stopień znajomości języka do CV, możecie zadbać o jego widoczność poprzez graficzne wyróżnienie tej informacji. Można to zrobić, obramowując wpis dotyczący języków lub stosując graficzną skalę np. pasek, którego zapełnienie będzie odzwierciedlało Wasz poziom znajomości angielskiego, niemieckiego lub innego języka, którym władacie w takim stopniu, że warto wpisać to do CV.

Jednym ze sposobów, który zwróci uwagę osoby przeglądającej CV, jest zastosowanie dwóch form opisu: graficznej w połączeniu ze słowną.

Stosując graficzne oznaczenie w postaci 3 zapełnionych kółek w pięciostopniowej skali, możecie je dodatkowo opatrzyć objaśniającym podpisem “Stopień średniozaawansowany (B2)”. Takie łączenie technik opisu poziomu języka w CV rzuca się w oczy, daje też odpowiednie informacje zarówno osobom znającym skalę CERF, jak i tym, którym może ona niewiele mówić.

Znajomość języka w CV a certyfikaty

Deklarowanie znajomości języka na określonym poziomie to jedno, a możliwość dostarczenia pracodawcy certyfikatu poświadczającego tę deklarację to drugie. Jeśli zdawaliście egzamin i zdobyliście certyfikat, który jest w stanie upewnić rekrutera lub przyszłego pracodawcę, że posługujecie się angielskim lub innym językiem na określonym poziomie, załączcie ten certyfikat do Waszego CV.

Najpopularniejsze i najbardziej znane są certyfikaty dotyczące poziomu znajomości angielskiego, takie jak:

CAE (Certificate in Advance English)

Zdobycie tego certyfikatu oznacza, że posługujecie się angielskim na poziomie C1. Mając ten certyfikat, powinniście wykazywać się biegłością właściwą dla studenta studiów licencjackich lub specjalistów w konkretnej dziedzinie. Oznacza to, że z certyfikatem CEA potraficie pisać kompleksowe raporty, maile oraz robić notatki w trakcie spotkań lub wykładów, jesteście w stanie prezentować po angielsku złożone problemy oraz rozumieć różnorodne teksty, od beletrystyki po prasę opiniotwórczą.

Jeśli myślicie o zdawaniu egzaminu CAE, w przygotowaniach wspomoże Was nasz kurs – CAE Words.

TELC (The European Language Certificates)

Testy TELC organizowane są przez GmbH i dotyczą aż 10 języków europejskich. Certyfikaty TELC potwierdzają znajomość języka na wszystkich poziomach zgodnych z CEFR (od A1 do C2). Istnieje możliwość zdawania egzaminu biznesowego, który potwierdza kompetencje językowe przydatne w różnorodnych sytuacjach zawodowych. Posiadanie takiego certyfikatu powinno zainteresować potencjalnego pracodawcę.

BEC (Business Preliminary, Business Vantage, Business Higher)

Certyfikaty BEC potwierdzają znajomość biznesowego angielskiego na trzech poziomach (B1, B2, C1). Egzaminy są szczególnie przydatne dla osób, które planują międzynarodową karierę zawodową.

W podszkoleniu biznesowego angielskiego pomogą Wam kursy Business English oraz BEC Words od SuperMemo. Z ich pomocą będziecie w stanie poprawić swoje umiejętności w kilku niezwykle istotnych dziedzinach związanych z zawodową karierą. Kursy przydadzą się np. osobom, które zakładają własny biznes lub pracują w branży związanej z marketingiem i reklamą. Aplikacja SuperMemo może stanowić doskonałe wsparcie podczas przygotowań do egzaminu BEC.

Czy i jak pracodawcy weryfikują poziom znajomości języka?

Jeżeli poza wpisaniem języka do CV, jesteście w stanie załączyć również dokument, certyfikat, będący potwierdzeniem Waszych słów, możliwe, że unikniecie weryfikacji znajomości języka.

Pracodawcy dysponują kilkoma narzędziami do sprawdzenia, czy deklarowany poziom znajomości języka nie mija się z rzeczywistymi umiejętnościami. Jednym ze sposobów jest test językowy, który często przeprowadzany jest w formie testu online.

Jednak dużo bardziej miarodajną metodą jest audyt językowy w formie rozmowy wideo. W trakcie takiej rozmowy rekruter jest w stanie dowiedzieć się, w jakim stopniu Wasze umiejętności przydadzą się w kontekście zadań, jakie będziecie musieli wykonywać codziennie na stanowisku, na jakie aplikujecie.

Jak podkreślić znajomość języka podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

Do rozmowy kwalifikacyjnej w obcym języku nie jesteście w stanie przygotować się dzień, czy dwa przed. Tak naprawdę ma ona jedynie potwierdzić Wasz poziom znajomości języka, czyli efekty Waszych często wieloletnich wysiłków.

Bezpośrednio przed rozmową warto rozgrzać swój aparat mowy. Możecie np. poprosić o krótką rozmowę rozgrzewkową kogoś ze swoich bliskich, oczywiście pod warunkiem, że posługuje się on/ona danym językiem.

Jeśli chcecie zabłysnąć, starajcie się stosować zwroty, które będą pokazywały, że jesteście uważnymi słuchaczami. Dobrym pomysłem jest nawiązywanie do wypowiedzi swojego rozmówcy, w czym pomocne będą takie angielskie zwroty jak: as you said beforeas you mentioned previously itp. Warto również odświeżyć sobie znane idiomy oraz wyrażenia, które będą w stanie kupić Wam trochę czasu, jeżeli zdarzy się Wam zaciąć w trakcie rozmowy.

Przed przystąpieniem do rozmowy postarajcie się wyciszyć. Jeśli byliście szczerzy w CV, rozmowa powinna być formalnością!