Wszystkie kursy pojedyncze z poziomu A1 i A2 25% taniej!
Użyj kodu START.

Gerund – rzeczownik odczasownikowy w języku angielskim. Wszystko, co musisz o nim wiedzieć


Przygotowujesz się do matury lub innego ważnego egzaminu z angielskiego? Przypomnij sobie najważniejsze informacje o gerundium w języku angielskim wraz z przykładami użycia go w zdaniach.

Czym jest gerund?

Nazwą gerund określamy bezosobową formę czasownika z końcówką -ing, np.

swimming – pływanie,

writing – pisanie,

being – bycie.

Może ona pełnić w zdaniu różne funkcje (m.in. może być podmiotem lub dopełnieniem) i pod tym względem podobna jest do innej formy bezosobowej – bezokolicznika (infinitive).

Kiedy używamy formy gerund?

O użyciu formy gerund lub bezokolicznika decyduje wyraz bezpośrednio go poprzedzający. Na przykład po czasowniku (to) suggest stosujemy gerund, a po czasowniku (to) agree bezokolicznik:

• I suggested taking a taxi. – Zaproponowałem, żeby pojechać taksówką.

• He agreed to pay for it. – Zgodził się za to zapłacić.

Po czasownikach to begin, to continue, to start można używać albo formy gerund albo bezokolicznika bez różnicy w znaczeniu:

It started to rain. = It started raining. – Zaczęło padać.

Czasowniki to remember, to forget, to stop mają inne znaczenie w zależności od tego, czy stoi po nich bezokolicznik czy gerund:

 • Remember to pay the bill. – Pamiętaj, by zapłacić rachunek.
  I don’t remember paying the bill. – Nie pamiętam, czy zapłaciłem/-am rachunek.
 • I’ve forgotten to buy milk. – Zapomniałem/-am kupić mleko.
  She forgot buying the milk. – Zapomniała, że już kupiła mleko.
 • He stopped to smoke. – Zatrzymał się, żeby zapalić.
  He stopped smoking. – Przestał palić. / Rzucił palenie.

Lista czasowników

Oto lista niektórych czasowników, po których stosujemy gerund:

 • to enjoy – cieszyć się, lubić coś robić
  I enjoy reading books at night. – Lubię nocą czytać książki.
 • to stop – przestawać
  He stopped smoking when he fell ill. – Przestał palić, gdy zachorował. to finish – kończyć
  We should finish making noise at 10 pm. – Powinniśmy/-yśmy skończyć hałasować o 22.
 • to keep – zachować, kontynuować, dalej coś robić
  Please, keep on talking. – Proszę kontynuować / mówić dalej.
 • to avoid – unikać
  Do you know how to avoid getting sunburnt? – Wiesz, jak uniknąć poparzenia słonecznego?
 • to consider – rozważać
  I am considering changing my job. – Rozważam zmianę pracy.
 • to mind – mieć coś przeciwko
  I don’t mind you opening the window. – Nie mam nic przeciwko temu, żebyś otworzył/-a okno.
 • to discuss – omawiać
  We are discussing going to Italy next week. – Omawiamy wyjazd do Włoch w przyszłym tygodniu.
 • to imagine – wyobrażać sobie
  Just imagine you marrying the Prince of Wales! – Wyobraź sobie, że wychodzisz za księcia Walii!
 • to resist – opierać się
  I resist being tempted to spend a lot of money on clothes. – Opieram się pokusie wydawania dużych kwot na ubrania.
 • to regret – żałować
  I regret organizing the party next Saturday. – Żałuję, że organizuję imprezę w przyszłą sobotę.
 • to suggest – proponować
  We suggest going to the cinema tonight. – Proponujemy wyjście do kina dziś wieczorem.

Inne zastosowania gerundium

Formę gerund stosujemy także po przyimkach i czasownikach z przyimkami:

 • the idea of – pomysł, myśl
  The idea of going to Japan next summer is very appealing. – Pomysł, żeby pojechać w przyszłym roku do Japonii, jest bardzo atrakcyjny.
 • interested in – zainteresowany (czymś)
  Are you interested in reading scientific magazines? – Interesuje cię czytanie czasopism naukowych?
 • opposed to – przeciwny (czemuś)
  I am opposed to accepting violence on TV. – Jestem przeciwny/-a zgodzie na przemoc w telewizji.
 • instead of – zamiast (czegoś)
  Instead of drinking coffee, she decided to have a cup of tea. – Zamiast kawy postanowiła wypić filiżankę herbaty.
 • accused of – oskarżony o
  He was accused of stealing. – Został oskarżony o kradzież.
 • to give up – rezygnować, przestawać
  I think you should give up smoking. – Uważam, że powinieneś / powinnaś rzucić palenie.
 • to think about / of – myśleć o
  What do you think about going abroad for good? – Co sądzisz o wyjeździe za granicę na stałe?
 • to object to – sprzeciwiać się
  She objects to being treated like a child. – Sprzeciwia się traktowaniu jej jak dziecko.
 • to look forward to – nie móc się doczekać
  I look forward to listening to the new jazz band. – Nie mogę się doczekać, kiedy posłucham tego nowego zespołu jazzowego.
 • to thank for – dziękować za
  We thank you for helping us in this sad moment. – Dziękujemy, że pomagacie nam w tym smutnym czasie.
 • to apologize for – przepraszać za
  I must apologize to Mary for forgetting about her birthday. – Muszę przeprosić Mary za to, że zapomniałem/-am o jej urodzinach.
 • to disapprove of – nie pochwalać, nie aprobować
  I disapprove of waking him up so early. – Nie pochwalam budzenia go tak wcześnie.
 • to prevent – zapobiegać
  Why didn’t they prevent it from happening? – Dlaczego nie zapobiegli/-ły temu?

Gerund – strona bierna

W języku angielskim można stosować gerund w stronie biernej, np.:

I don’t mind being called a stranger. – Nie przeszkadza mi, jeśli nazywa się mnie obcą osobą.

We insisted on being given more wine. – Upieraliśmy/-łyśmy się, aby dano nam więcej wina.

Our baby boy enjoys being held by his older sister. – Nasz malutki synek uwielbia, kiedy jego starsza siostra trzyma go na ręku.

Uwaga! W podobnych konstrukcjach w języku polskim używamy na ogół zdań złożonych (…aby mnie nazywano obcym, …żeby nam dano więcej wina).

Wszystkie objaśnienia i przykłady pochodzą z kursu Angielski C1. No Problem!, który pozwala na kompleksową naukę języka.

Odkryj wszystkie kursy języka angielskiego dostępne w SuperMemo