Gramatyka angielska. No problem! No problem!
Premium

Gramatyka angielska. No problem!

No problem!

Kategoria angielski
Język poleceń polski
Liczba stron 1903
Opublikowane przez SuperMemo World
Autor Henryk Krzyżanowski
Typ kursu Płatne

Kurs do samodzielnej nauki gramatyki angielskiej dla początkujących i zaawansowanych. Ogromną zaletą kursu są zrozumiałe objaśnienia gramatyczne oraz różnorodne ćwiczenia i komentarze, wyselekcjonowane z kursu „Angielski No problem!”. Połączenie teorii z praktycznymi ćwiczeniami w oparciu o metodę powtórek SuperMemo to idealny sposób, aby zrozumieć i zapamiętać zasady gramatyki angielskiej. Dzięki technologii SuperMemo.com możesz uczyć się w dowolnym miejscu i czasie, na komputerze, smartfonie i tablecie.

Zalety kursu

 • Najważniejsze zagadnienia gramatyki angielskiej są omówione w przystępny sposób
 • Każda zasada zilustrowana jest kilkoma przykładami i serią ćwiczeń do samodzielnej nauki
 • Poziom trudności ćwiczeń rośnie wraz z przerabianiem kursu
 • Nagrania wykonane przez native speakerów pozwalają na osłuchanie się z prawidłową wymową angielską.
Pokaż więcej

Materiał gramatyczny obejmuje m.in.:

 • wskazówki dotyczące poprawnej wymowy
 • odmiana czasowników: to be, to have
 • rodzajniki
 • dopełniacz saksoński
 • liczebniki główne oraz liczebniki porządkowe
 • zaimki osobowe, dzierżawcze, zwrotne
 • + przymiotniki i przysłówki
 • czasy: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future Continuous
 • formy przyszłe (np. to be going to, will)
 • czasowniki modalne
 • czasowniki nieregularne
 • konstrukcja to be able to
 • strona bierna
 • wyrażenia i czasowniki: would rather, to be to, I wish
 • mowa zależna
 • następstwo czasów
 • czasy
 • zdania warunkowe i czasowe.
gramatyka angielska SuperMemogramatyka angielska przykładgramatyka angielska onlinegramatyka angielska aplikacja
1.3.71