Francuski 3 im. Caroline Massin null

Francuski 3 im. Caroline Massin

Kategoria francuski
Język poleceń polski
Liczba stron 451
Opublikowane przez pierre.0
Autor pierre.0
Typ kursu Darmowe
Słownictwo i zwroty francuskie, tworzone pod inspirującym spojrzeniem Caroline Massin. 

UWAGA:
1. Niektóre słowa lub zwroty mogą być odebrane jako wulgarne przez niektórych użytkowników lub zawierać błędy. 
2. Słowa mogą należeć do socjologicznego żargonu naukowego
1.3.65