Francuski 3 im. Caroline Massin null
 

Francuski 3 im. Caroline Massin

Opublikowane przez pierre.0
Autor: pierre.0
Typ kursu Darmowe
Liczba stron 186
Język poleceń polski
Kategoria francuski
Słownictwo i zwroty francuskie, tworzone pod inspirującym spojrzeniem Caroline Massin. 

UWAGA:
1. Niektóre słowa lub zwroty mogą być odebrane jako wulgarne przez niektórych użytkowników lub zawierać błędy. 
2. Słowa mogą należeć do socjologicznego żargonu naukowego
1.3.12