Food in English - żywność po angielsku

Food in English - żywność po angielsku

Kategoria 
Język poleceń polski
Liczba stron 381
Opublikowane przez Michał Sermak i Karol Popielarz
Autor Michał Sermak i Karol Popielarz
Typ kursu Darmowe
Angielsko - polski glosariusz słownictwa związanego z żywnością zawiera ponad 300 haseł podzielonych na tematy. Projekt stworzyli studenci informatyki stosowanej Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, Karol Popielarz i Michał Sermak, w ramach lektoratu z języka angielskiego.
2.0.50