Англійська 3. Без проблем! null
Преміум

Англійська 3. Без проблем!

Категорія англійська
Мова пояснень українська
Кількість сторінок 3644
Видано SuperMemo World
Автор: Henryk Krzyżanowski
Тип курсу Платні

Мобільний мовний курс «Англійська без проблем! Високий рівень В2-С1» призначений для україномовних користувачів, які володіють англійською мовою на середньому рівні й бажають покращити свої знання. Лексико-граматичне наповнення курсу відповідає рівням В2-С1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Засвоївши матеріал курсу, ви зможете з легкістю розуміти письмові й усні повідомлення англійською мовою, а також швидко й невимушено висловлюватися англійською на будь-яку тему.

Курс «Англійська без проблем! Високий рівень В2-С1» складається з 12 розгорнутих, ретельно продуманих уроків, що містять майже 3000 вправ на відпрацювання лексики й граматики, виконуючи які можна вивчити 1000 слів і виразів. Кожний урок передбачає роботу з текстами й діалогами, читання й аудіювання, засвоєння нових слів. Процес повторення за методикою SuperMemo організований таким чином, що інформація повторюється через оптимальні проміжки часу. Курс також містить коментарі та граматичні правила. Після чітких, зрозумілих пояснень автора йдуть повторення й завдання на закріплення для швидшого інтуїтивного засвоєння правил. Аудіозапис матеріалу всього курсу здійснений носіями британського варіанта англійської мови.

Кожний урок містить такі розділи:

 • Listen and read – тексти й діалоги, що подають слова й вирази в контексті
 • New words and expressions – перелік нових слів і виразів для вивчення
 • Grammar – пояснення граматики
 • Commentaries – коментарі щодо особливостей мови й культури
 • Exercises – вправи на відпрацювання лексики й граматики
Розгорнути

Зразки лексичних тем:

 • Комп’ютери та IT
 • Кіно, театр, література, музика, спорт
 • Поліція, судова система й політика
 • Телебачення й реклама
 • Співбесіда, управління своїм бізнесом, переваги роботи
 • Організація вечірки й подорожі
 • Відносини між людьми, опис поведінки
 • Висловлювання емоцій, припущень, очікувань, заборони
 • Навколишнє середовище й екологія
 • Географія, історія й культура Великої Британії

Зразки граматичних тем:

 • Модальні дієслова й конструкції: would rather, had better, used to, needn’t, ought to, to be to, I wish, musn’t, may not, cannot, make + infinitive, have something done, see someone do something
 • Підрядні додаткові речення
 • Непряма мова
 • Узгодження часів
 • Часи дієслів: Present Perfect, Past Perfect
 • Пасивний стан дієслів
 • Неправильні дієслова
 • Умовні речення й підрядні речення часу
 • Герундій та інфінітив
 • Відносні займенники
 • Сполучники в складних реченнях
1.3.65