Англійська 1. Без проблем! null
Преміум

Англійська 1. Без проблем!

Категорія англійська
Мова пояснень українська
Кількість сторінок 3567
Видано SuperMemo World
Автор: Henryk Krzyżanowski
Тип курсу Платні

Мобільний мовний курс «Англійська без проблем! Базовий рівень А1-А2» призначений для україномовних користувачів, які хотіли би вивчити англійську мову на базовому рівні або вдосконалити свої елементарні мовні навички. Лексико-граматичне наповнення курсу відповідає рівням А1-А2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Засвоївши матеріал курсу, ви зможете спілкуватися англійською в простих щоденних ситуаціях.

Курс «Англійська без проблем! Базовий рівень А1-А2» складається з 12 розгорнутих, ретельно продуманих уроків, що містять майже 3000 вправ на відпрацювання лексики й граматики, виконуючи які можна вивчити 1000 слів і виразів. Кожний урок передбачає роботу з текстами й діалогами, читання й аудіювання, засвоєння нових слів. Процес повторення за методикою SuperMemo організований таким чином, що інформація повторюється через оптимальні проміжки часу. Курс також містить коментарі та граматичні правила. Після чітких, зрозумілих пояснень автора йдуть повторення та завдання на закріплення для швидшого інтуїтивного засвоєння правил. Аудіозапис матеріалу всього курсу здійснений носіями британського варіанта англійської мови.

Кожний урок містить такі розділи:

 • Listen and read – тексти й діалоги, що подають слова й вирази в контексті
 • New words and expressions – перелік нових слів і виразів для вивчення
 • Grammar – пояснення граматики
 • Commentaries – коментарі щодо особливостей мови й культури
 • Exercises – вправи на відпрацювання лексики й граматики
Розгорнути

Зразки лексичних тем:

 • Представляємо себе, свою родину та друзів
 • Їжа та її приготування
 • Час і дати
 • Щоденні справи
 • Хобі
 • Розповідь про минуле й плани на майбутнє
 • Погода
 • Опис зовнішності й характеру
 • • Охорона здоров’я та освіта у Великій Британії

Зразки граматичних тем:

 • Дієвідмінювання і вживання дієслів to be, to have
 • Дієвідмінювання і вживання модальних дієслів can, should, must, will, have to
 • Означений і неозначений артиклі
 • Кількісні й порядкові числівники
 • Особові й присвійні займенники
 • Часи дієслів: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous
 • Множина іменників
 • Родовий (присвійний) відмінок
 • Визначники some, any
 • Злічувані й незлічувані іменники
 • Ступені порівняння прикметників
 • Прийменники
 • Конструкції there is, there are, would like to, to be going to, to be to
 • Вимова
1.3.65