Німецька 1. Без проблем! null
Преміум

Німецька 1. Без проблем!

Категорія німецька
Мова пояснень українська
Кількість сторінок 2274
Видано SuperMemo World
Автор: Waldemar Trambacz
Тип курсу Платні

Мобільний мовний курс «Німецька без проблем! Базовий рівень А1-А2» призначений для україномовних користувачів, які хотіли би вивчити німецьку мову на базовому рівні або вдосконалити свої елементарні мовні навички. Лексико-граматичне наповнення курсу відповідає рівням А1-А2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Засвоївши матеріал курсу, ви зможете спілкуватися німецькою в простих щоденних ситуаціях.

Курс «Німецька без проблем! Базовий рівень А1-А2» складається з 12 розгорнутих, ретельно продуманих уроків, що містять майже 3000 вправ на відпрацювання лексики й граматики, виконуючи які можна вивчити 1100 слів і виразів. Кожний урок передбачає роботу з текстами й діалогами, читання й аудіювання, засвоєння нових слів. Процес повторення за методикою SuperMemo організований таким чином, що інформація повторюється через оптимальні проміжки часу. Курс також містить коментарі та граматичні правила. Після чітких, зрозумілих пояснень автора йдуть повторення й завдання на закріплення для швидшого інтуїтивного засвоєння правил. Аудіозапис матеріалу всього курсу здійснений носіями німецької мови.

Кожний урок містить такі розділи:

 • Dialoge und Leseverstehen – тексти й діалоги, що подають слова й вирази в контексті
 • Wörter und Wendungen – перелік нових слів і виразів для вивчення
 • Erläuterungen zur Grammatik – пояснення граматики
 • Kommentare – коментарі щодо особливостей мови й культури
 • Kontrollübungen – вправи на відпрацювання лексики й граматики.
Розгорнути

Зразки лексичних тем:

 • Представляємо себе, свою родину та друзів
 • Вказуємо шлях
 • Робимо замовлення в кафе й ресторані
 • Щоденні справи (покупки, праця, школа, дозвілля).

Зразки граматичних тем:

 • Означений і неозначений артиклі
 • Розповідні й питальні речення
 • Дієвідмінювання і вживання правильних, неправильних і модальних дієслів
 • Складні дієслова
 • Особові й присвійні займенники
 • Відмінювання
 • Кількісні й порядкові числівники
 • Часи дієслів: Imperfekt, Perfekt
1.3.65