Włoski 2. Non c'è problema! Średni
Premium

Włoski 2. Non c'è problema!

Średni

Kategoria włoski
Język poleceń polski
Liczba stron 2241
Opublikowane przez SuperMemo World
Autor Sławomir Braun
Typ kursu Płatne

„Włoski 2. Non c'è problema!” to kompleksowy kurs języka włoskiego na poziomie średnim B1, który pozwoli Ci sprawnie rozmawiać po włosku. Kurs jest adresowany do osób, które znają podstawy i zamierzają kontynuować naukę włoskiego.

Po opanowaniu materiału będziesz umiał swobodnie formułować spójne wypowiedzi oraz prezentować i wyjaśniać swoje opinie podczas dyskusji. Dojście do poziomu B1 wymaga uczestniczenia w 2-letnim tradycyjnym kursie językowym. Kurs „Włoski 2. Non c'è problema!” pozwala skrócić ten czas nawet 4-krotnie i osiągnąć założony poziom znajomości języka już w pół roku.

Dostępne poziomy:

Sprawdź, na jakim poziomie rozpocząć naukę.

Pokaż więcej

„Włoski 2. Non c'è problema!” to między innymi:

 • teksty i dialogi wprowadzające nowe słownictwo i pokazujące, jak wykorzystać je w praktyce
 • ponad 1000 nowych słów i wyrażeń z tłumaczeniem na język polski, których znajomość umożliwia komunikację na średnim poziomie
 • 2000 różnorodnych ćwiczeń pozwalających trwale zapamiętać słownictwo
 • przystępne objaśnienia i komentarze gramatyczne z zestawem ćwiczeń, dzięki którym opanujesz gramatykę szybko i naturalnie
 • 10 godzin nagrań wykonanych przez lektorów włoskich oraz ćwiczenia wymowy.

Kurs składa się z 12 bardzo obszernych lekcji. Nauka polega na pracy z tekstem, jego zrozumieniu oraz powtarzaniu wykorzystanego słownictwa i wyrażeń w ćwiczeniach. Aby ułatwić zapamiętanie nowego materiału, jest on powtarzany zgodnie z metodą SuperMemo. Program tworzy dla Ciebie indywidualny plan nauki na podstawie Twoich postępów: skupia Twoje wysiłki na tych aspektach języka, z którymi masz problem, a pomija te, które już znasz.

Tematy w kursie „Włoski 2. Non c'è problema!”:

 • przepisy kulinarne
 • posiłki przy stole z rodziną i przyjaciółmi
 • zakupy
 • załatwianie różnych spraw (bank, poczta)
 • podróżowanie
 • plany wakacyjne
 • poruszanie się różnymi środkami transportu
 • sytuacje drogowe: mandaty, wykroczenia, korki uliczne
 • pogoda i zjawiska atmosferyczne, kataklizmy
 • wiadomości prasowe
 • związki międzyludzkie
 • wygląd zewnętrzny
 • opowiadanie o doświadczeniach i wspomnieniach z przeszłości
 • biografie
 • pisanie e-maili i SMSów.

Zagadnienia gramatyczne:

 • czasy futuro anteriore, futuro semplice, trapassato prossimo, passato remoto
 • tryb rozkazujący imperativo – rozwinięcie i podsumowanie
 • tryb łączący congiuntivo presente, congiuntivo passato, congiuntivo imperfetto, congiuntivo trapassato
 • tryb warunkowy condizionale composto
 • strona bierna
 • mowa zależna
 • zdania warunkowe
 • forma nieosobowa czasowników si impersonale, si passivante, formy z uno/una
 • bezokoliczniki infinito presente i infinito passato
 • stopniowanie przymiotników
 • tworzenie i stopniowanie przysłówków
 • rodzajnik cząstkowy
 • zaimek cząstkowy ne, zaimki kombinowane, zaimki względne w różnych funkcjach, zaimek względny cui
 • liczebniki porządkowe
 • zwroty fare bene a, stare per, stare sul punto di
 • czasownik mi serve, farcela
 • konstrukcja vedere/sentire qualcuno + bezokolicznik
Aby przejść do kursu w angielskiej wersji językowej, kliknij na Italian 2. Non c'è problema!.
kurs języka włoskiego średni SuperMemokurs języka włoskiego średni ćwiczeniakurs języka włoskiego średni słownictwokurs języka włoskiego średni aplikacja
1.3.65