Perski null

Perski

Kategoria
Język poleceń polski
Liczba stron 90
Opublikowane przez S192150
Autor S192150
Typ kursu Darmowe
Podstawy języka perskiego - litery, słownictwo
1.3.65