Choose a language you wish to learn!

March 7, 2019

Choose a language you wish to learn!

Read the text in English
Przeczytaj tekst w polskiej wersji językowej

Discover our new series of courses for beginners – Hello! For a great start, we have prepared a special discount code: HELLO19. Use it to buy the Hello courses 20% off!


About the Hello! series

 • 18 languages
 • Over 500 words and expressions
 • Vocabulary useful in almost 70 communication situations
 • The Hello! courses are a newer version of the OK! courses enriched with translations, a speech recognition feature and many new illustrations
 • 8 types of tasks – thanks to their variety you can practice all of the most important communication aspects of the language
 • The course is based on images and recordings that make remembering easier

How to get your discount?

 • Visit the page for your chosen course from the Hello! series
 • Click the grey price button with the text: “Single course, single transaction”
 • Provide your billing information and enter the discount code: HELLO19
 • Click the orange “Redeem your code” button to get a special price
 • Complete your transaction and go to “My learning” to start something new!

The code is valid only until 18.03.2019, 23:59 exclusively on the SuperMemo.com website.

Available languages
Poznaj naszą nową serię kursów dla początkujących – Hello! Na dobry start przygotowaliśmy specjalny kod zniżkowy: HELLO19. Użyj go w koszyku, by uzyskać 20% zniżki!

Seria kursów językowych Hello!

 • 18 języków
 • Ponad 500 słów i wyrażeń
 • Słownictwo przydatne w 70 sytuacjach komunikacyjnych
 • Kursy Hello! są nowszą wersją kursów OK!, wzbogaconą o tłumaczenia, rozpoznawanie mowy oraz nowe zdjęcia
 • 8 typów zadań: wybierz właściwy, słuchanie, mówienie, dopasowywanie, układanie w kolejności, wykreślanie oraz pytania wielokrotnego wyboru
 • Kurs oparty jest o zdjęcia oraz nagrania, które ułatwiają zapamiętywanie

Jak otrzymać zniżkę?

 • Odwiedź stronę z opisem wybranego kursu z serii Hello!
 • Kliknij szary przycisk z napisem "Jeden kurs, jedna transakcja"
 • Uzupełnij formularz i wpisz kod: HELLO19
 • Kliknij pomarańczowy przycisk "Zrealizuj swój kod" i uzyskaj specjalną cenę
 • Sfinalizuj transakcję i przejdź do sekcji "Moja nauka", by rozpocząć coś nowego!

Kod jest ważny do 18.03.2019, 23:59 wyłącznie na SuperMemo.com

Dostępne języki